Τμημα Ψυχολογων

Company about

Το Τμήμα Ψυχολόγων έχει ως έργο τη διάγνωση και την αξιολόγηση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, τον νοομετρικό έλεγχο και την ψυχολογική εκτίμηση παιδιών με συναισθηματικές δυσκολίες μέσω προβολικών δοκιμασιών και κλινικών συνεντεύξεων. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα εκτίμησης παιδιών προσχολικής ηλικίας για σχολική ετοιμότητα.
Το θεραπευτικό έργο
Συμβουλευτική υποστήριξη
Ατομική θεραπεία παιδιών- εφήβων
Θεραπεία Γονέων – Ζευγαριών
Θεραπεία Ομάδας
Σεμινάρια Μητέρων, Ομάδες Γυναικών
Εκπαίδευση και εποπτεία ψυχολόγων.