ΤΜΗΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ

Company about

Λειτουργεί καθημερινά 08:30 – 13:00 στο ισόγειο του κτηρίου του Κ.ΠΨ.Υ. υπό την αποκλειστική ευθύνη και επίβλεψη ομάδας ειδικών.
Στο τμήμα αυτό απευθύνονται οι γονείς είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας είτε προσερχόμενοι στο Κέντρο προκειμένου να κλείσουν ραντεβού με κάποιο ειδικό επαγγελματία υγείας. Αναλυτικότερα, οι Ειδικοί, ζητούν μόνο από τους γονείς (εκτός περιπτώσεων γλωσσικής ανεπάρκειας, επιμέλειας από άλλον και νοητικής υστέρησης των γονέων) μερικά βασικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την συμπτωματολογία του παιδιού, την ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη, δημογραφικά στοιχεία της οικογένειας, προκειμένου να συμπληρώσουν το παραπεμπτικό, στο οποίο δηλώνεται επακριβώς και το αίτημα των γονέων.
Στο επόμενο στάδιο, ο Ειδικός επιλέγει και ρυθμίζει βάσει του εργασιογράμματος το θεραπευτικό σχήμα που θα εξετάσει το εκάστοτε περιστατικό και ενημερώνει τους γονείς για την ημερομηνία και τον χώρο στον οποίο θα γίνει το ραντεβού με τους Ειδικούς.
Παράλληλα, προχωρά στην ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων, σεβόμενος πάντα τη δεοντολογία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.