Ειδικο Παιδαγωγικο Τμημα

Company about

Το Ειδικό Παιδαγωγικό Τμήμα του Κέντρου Παιδοψυχικής Υγιεινής, έχει ως έργο του τη διάγνωση, αξιολόγηση και αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών παιδιών και εφήβων. Οι κατηγορίες των περιστατικών που αξιολογούνται είναι οι εξής:
Παιδιά σχολικής ηλικίας:
με μαθησιακές δυσκολίες (ειδικές ή γενικευμένες)
με νοητική υστέρηση (ελαφριά ή μέση)
με μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες οφείλονται σε περιβαλλοντικούς/κοινωνικό-πολιτισμικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες.