Παιγνιοθεραπεια

Company about

Το Τμήμα Παιγνιοθεραπείας ασχολείται με την πρόληψη και θεραπεία παιδιών πρώτης εφηβικής ηλικίας.

Παράλληλες δράσεις του Θεραπευτικού Τμήματος Εφήβων
Εσωτερική εποπτεία
Εκπαίδευση και εποπτεία ειδικών ψυχικής uγείας
Ολοήμερο βιωματικό σεμινάριο εφήβων – γονέων
Συμμετοχή στην εκπαίδευση φοιτητών του Κ.ΠΨ.Υ. στη Συστημική Θεώρηση.
Συνεργασία με σχολεία
Συνεργασία με κοινοτικούς φορείς
Δράσεις για οικογένειες προσφύγων
Συνεργασία με κοινωνικά ιατρεία
Διακρατική συνεργασία με στόχο την ενίσχυση της ομογένειας του εξωτερικού.
Συμμετοχή σε συνέδρια.