ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Company about

Ένα βασικό θεραπευτικό εργαλείο για τα παιδιά που παρουσιάζουν προβλήματα αποτελεί η ψυχοθεραπεία οικογένειας. Το Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής είναι ο πρώτος δημόσιος φορέας στην Ελλάδα και από τους πρώτους διεθνώς που αξιοποίησε την οικογενειακή ψυχοθεραπεία στην Παιδοψυχιατρική με αξιοσημείωτα αποτελέσματα.
Ο Οικογενειακός Θεραπευτής δεν παρατηρεί και δρα απ’ έξω. Η προϋπόθεση για να είναι αποτελεσματικός, ως μέλος αυτού του συστήματος, είναι να τον εμπιστευτούν τα μέλη της οικογένειας. Η δυνατότητά του να κατανοεί με σεβασμό τον τρόπο που η οικογένεια πορεύεται, αλλά και να τους οδηγεί, αξιοποιώντας την εμπειρία του από την υπέρβαση ανάλογων καταστάσεων, αποτελούν καταλυτικό παράγοντα της διεργασίας.
Ο Θεραπευτής Οικογένειας με συστημική αντίληψη γνωρίζει πολύ καλά ότι για να πάρει τις σωστές απαντήσεις πρέπει να θέσει τις σωστές ερωτήσεις. Το ερώτημα για αυτόν δεν τίθεται γραμμικά για το ποιος φταίει, αλλά για το τι φταίει, που δεν αφορά κάποιο πρόσωπο, αλλά τις σχέσεις των μελών της οικογένειας.
Η ύπαρξη συμπτώματος αποτελεί ισχυρό κίνητρο για επιτυχημένη ψυχοθεραπεία. Η ύπαρξη συμπτώματος αντίστοιχα στο παιδί δύναται να αποτελέσει το ποιο ισχυρό κίνητρο για αλλαγή στις οικογενειακές σχέσεις.
Δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να αναπτύξουν εκείνες τις ικανότητες που θα επιτρέψουν να αναπτυχθούν και οι ίδιοι τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή και να χαρούν την οικογένειά τους και τη συντροφική τους σχέση, εφ’ όσον βέβαια το θέλουν.