Τμημα Ψυχολογων

Company about

Το θεραπευτικό έργο περιλαμβάνει:
Ατομική θεραπεία εφήβων
Θεραπεία γονέων – ζευγαριών
Σεμινάρια γονέων, ζευγαριών, μητέρων
Εποπτεία εκπαιδευτικών
Βιωματικά σεμινάρια σε εφήβους και εκπαιδευτικούς

Το νοομετρικό έλεγχο, τη διάγνωση και την αξιολόγηση εφήβων που συνεργάζονται ψυχοθεραπευτικά με το Κέντρο, με μαθησιακές δυσκολίες και την ψυχολογική εκτίμηση μέσω προβολικών δοκιμασιών και κλινικών συνεντεύξεων.